Huisregels

Richtlijnen Sportschool Limited Edition

Huisregels en voorwaarden

Sportschool Limited Edition Apeldoorn

Huisregels:

1. Bij het betreden van onze sportschool ga je akkoord met de huisregels van Limited Edition.

2. Bij binnenkomst dient gegroet te worden.

3. Aanwijzingen van medewerkers dienen altijd opgevolgd te worden.

4. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

5. Roken en alcohol draagt niet bij aan uw gezondheid en is derhalve niet toegestaan binnen Limited Edition.

6. Het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is verboden binnen Limited Edition.

7  Gebruik apparatuur alleen voor daarvoor bedoelde doeleinden.

8. Het is verplicht de apparatuur na gebruik schoon te maken.

9. Het gebruiken van een handdoek tijdens het trainen is verplicht.

10. Het dragen van schone en gepaste sportschoenen en sportkleding is verplicht.

11. Na gebruik is het verplicht om alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.

12. Het gebruik van kauwgom tijdens het trainen, evenals het nuttigen van meegebrachte etenswaren is verboden.

13. Dranken mogen alleen in afgesloten bidons meegenomen worden in sportruimten.

14. Bellen in de sportruimtes is niet toegestaan.

15. Jassen en tassen zijn verboden in de sportruimten.

16. Wij raden aan om voor uw eigendommen gebruik te maken van onze lockers.

17. Ongewenste en gewenste intimiteiten in onze sportschool zijn niet toegestaan.

18. Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

19. Limited Edition is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om onze sportschool. Limited Edition kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

20. Trainen bij Limited Edition gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid.

21. Limited Edition is altijd bevoegd om, wegens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang tot de sportschool te ontzeggen, zonder teruggave van de reeds betaalde contributie.

22. Vanaf 15 jaar is het mogelijk om lid te worden van Limited Edition.

23. Iedereen die lid wordt en onder de 18 jaar is dient toestemming te hebben van zijn of haar ouders of verzorger met een verplichte intake.

24. Iedereen gaat bij Limited Edition vriendelijk en respectvol met elkaar om, alle geloof- en levensopvattingen worden door ons gerespecteerd.

Voorwaarden:

25. Alle abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derde.

26. Restitutie van abonnementsgelden is niet mogelijk.

27. Alle abonnementen worden per 4 weken automatisch verlengd en moeten schriftelijk worden opgezegd bij Limited Edition met behulp van een evaluatieformulier. Bij elk abonnement geldt een opzegtermijn van 4 weken, behalve bij een jaarabonnement (zie hiervoor voorwaarde 28).

28. 12 maanden voordeel abonnementen worden na een jaar automatisch verlengd met 12 maanden met behoud van het voordeel tarief t.o.v. het standaard 4 weken tarief. Wanneer je het 12 maanden voordeel abonnement wilt stopzetten moet dit schriftelijk worden opgezegd bij Limited Edition met behulp van een evaluatieformulier. Een 12 maanden voordeel abonnement is opzegbaar na voltooiing van de eerste 12 maanden. Daarna wordt het verschil van het vroegtijdig onderbreken van de verlengingsovereenkomst het verschil aan u in rekening gebracht.

29. Als lid betaalt u altijd contributie vooruit en bij aanvang éénmalig administratiekosten. Start u halverwege de 4 wekelijkse periode wordt er geen hele periode, maar een evenredig deel in rekening gebracht.

30. Betaling van de contributie geschiedt altijd via automatische incasso, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Limited Edition.

31. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling, bij geweigerde incasso of bij een onterechte storno brengen wij € 10,00 administratiekosten per mislukte incasso.

32. Bij opzegging mag er geen achterstand zijn, is dit wel het geval kunnen wij helaas je abonnement niet opzeggen.

33. Wij hanteren een 4-weekse periode als opzegtermijn, deze dient schriftelijk te worden gedaan d.m.v. een evaluatieformulier aan de bar. Let op! Zonder bevestiging is er geen opzegging, dit is om misverstanden te voorkomen.

34. Inschrijven en opzeggen dient te alle tijde bij een medewerker van Limited Edition te gebeuren d.m.v. de daarvoor bestemde formulieren.

Begrijpt u een of meer van bovenstaande gedragsregels niet, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid deze nader aan u uit te leggen.

Zoek je een no nonsense sportschool in Apeldoorn?

Kom dan naar Sportschool Limited Edition Apeldoorn! Hier vind je voor ieder wat wils, van vrij fitnessen tot personal training. Je bent altijd welkom voor een proefles. Neem snel contact op!

Gezellige sfeer

Iedereen is welkom!

Elk niveau

Wij leren je alles direct goed aan
R

Prima bereikbaar

Eigen parkeergelegenheid

055-5339174

Bel ons gerust